System numeracji grup w FM POLAND:

  • 260 grupa krajowa Polska
  • 260x grupy regionalne przypisane do okręgów w SP
  • 260xx grupy subregionalne, w której jest przynajmniej dwa przemienniki lub więcej (w grupie subregionalnej mogą być nody publiczne). W grupie subregionalnej domyślną grupą (DEFAULT_TG) jest i powinna być grupa subregionalna. Każdy przemiennik w grupie subregionalnej ma swoją indywidualną grupę przypisaną, aby można było zawołać tylko na tym przemienniku przez sieć. Numer grupy jest w formie 260xxY gdzie xx numer grupy subregionalnej a Y kolejny numer od 1 do 99. Monitorowanie w grupie subregionalnej powinno być: MONITOR_TGS=112+++,260,260xx+,260xxY++ gdzie znaki + oznaczają priorytet grupy. Grupa subregionalna służy do konsolidacji lokalnych przemienników w jedną grupę
  • 260x9Y grupy przypisane dla przemienników / nodów publicznych (znak-ND) w danym okręgu SP niebędące w grupach subregionalnych gdzie x oznacza numer okręgu a Y kolejny numer od 1 do 99 np 260591, 260592 itp. Numer grupy pozwala zawołać na danym przemienniku przez sieć. DEFAULT_TG powinien być numer przypisany do przemiennika 260x9Y. Monitorowanie powinno być: MONITOR_TGS=112+++,260,260x9Y++ gdzie znaki + oznaczają priorytet grupy.

UWAGI: W FM POLAND grupy mają charakter operacyjny (opisane jak wyżej) i nie są tworzone grupy tzw. tematyczne itp.

Grupy operacyjne opisane wyżej przydzielane są przez Zespół FM POLAND

Wykaz aktualnych grup FM POLAND jest dostępny na stronie: http://www.fm-poland.pl/aktualne-grupy/