Schemat jak wykorzystać Baofeng UV-5R, Quansheng UV-K5 itp. bez modyfikacji do budowy hotspota (ale można go użyć do innych ręcznych TRX’ów). Schemat pokazuje jak wykorzystać audio z głośnika do detekcji sygnału SQL. Układ audio IN/OUT można ograniczyć do kondensatorów np. 1 mikroF elektrolityczny (bez stosowania transformatorów i potencjometrów). Ważne przy tym rozwiązaniu to zastosowanie jakieś blokady gałki głośności w radiach, aby raz ustawiony poziom był zawsze ten sam (np zdjąć gałkę. lub zastosować blokady typu https://www.youtube.com/watch?v=R0yv_Sj9CwI )

Warto też pamiętać o zastosowaniu zapinanych na klips ferrytach (małych rozmiarów) na kablu podłączanym do radia poprzez wejście typu “jack” w celu eliminacji RFI.

Opis oryginału:

Here is the interface that was built which works fine.  It expects the PTT control signal from the GPIO pin to go high (3v) to trigger the ptt output which grounds the PTT line from the UV5R.  And the COS signal to go hi (3v) from the RX when a signal is received. The output will also go hi when is connected to one of the GPIO pins on the Raspberry PI. The main take-away here is NO NEED to MODIFY the UV5R. This circuit can also be used to interface with a PC serial port *however* you might want to add a diode on the PTT input to prevent rs-232 negative voltages. And you don’t have to use 3.3v unless you are interfacing with logic that requires 3.3v.

Interface schematic Courtesy WB5HUP

Przykład układu kontroli otwarcia blokady z głośnika z dodatkowymi diodami na wejściu